Нашите линейки са напълно оборудвани. Разполагаме както с нови автомобили тип Линейка, така и с необходимото животоспасяващо оборудване.

Реанимационните линейки са оборудвани с:

  • пациентски монитор
  • помпа за обдишване
  • стационарен кислород 100 литра
  • перфузор
  • ларингоскоп
  • кардиограф
  • електрошок с големи и малки лъжици
  • реанимационни чанти
  • всякакви консумативи за човешкия живот